logo
昆明轨道交通集团有限公司
来源:   发布时间:2018-06-14   点击:6552次

     南天信息城市轨道交通自动售检票系统(AFC系统)参与实施以下项目:

昆明轨道交通3号线一期自动售检票系统(总集成商)

        昆明轨道交通3号线二期自动售检票系统(总集成商)

昆明轨道交通6号线一期自动售检票系统(总集成商)

        昆明轨道交通首期工程1、2号线自动售检票系统(总集成商)

        昆明轨道交通1号线支线自动售检票系统(设备提供商)

        昆明机场轨道交通示范线(6号线)后通段工程自动售检票系统(设备提供商)


        昆明地铁运营有限公司昆明地铁票务管理系统


版权所有:云南南天电子信息产业股份有限公司 滇ICP备 05009028号-1 .
博评网